:: การซ่อมบำรุงและบริการ ::
 
     
 
บริษัท เอเจ แมนเทนแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอ เจ เอนจิเนียริง เพื่อวัตถุประสงค์ให้บริการครบวงจรในเรื่องของคอนเวเยอร์ กรุณาติดต่อ 0-2732-3683 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 
     
 
 
     
  เรามีบริการปรับปรุงคอนเวเยอร์ / ติดตั้งสายพาน และ เฟือง หน้างาน
 
  » ติดตั้งสายพานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น โมดูล่าร์ พลาสติก พีวีซี ผ้าใบ ลวดตะข่าย และ อื่นๆ
       
  » ได้มาตรฐานเรามีทีมวิศวกรที่ชำนาญการในการตรวจสอบระยะที่สำคัญต่างๆ ทำให้มั่นใจว่าการทำงานของสายพาน
      ตามมาตรฐาน
 
  » มีการตรวจเช็คเป็นระยะเวลาที่แน่นอน และ ต่อเนื่อง มีการตรวจเช็คเป็นระยะทุก 3 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
     พร้อมส่งรายงานผลการตรวจเช็คให้ทุกครั้งที่เข้าบริการ
 
  » อุปกรณ์ที่ทันสมัยอุปกรณ์ที่ใช้ทันสมัย แม่นยำ สามารถทำงานได้รวดเร็วความผิดพลาดน้อย
 
  » บริการฉุกเฉิน 24/7 สามารถให้บริการเปลี่ยสายพานได้ทั้งทุกวัน ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นวันหยุดทางราชการก็ตาม
     ตามความต้องการของลูกค้า
 
     
  บริการซ่อมบำรุง
 
  » แก้ไขงานที่ไม่ตรงตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ระยะห่างของโรลเลอร์ สายพานเดินออกนอกเฟือง และ อื่นๆ
    
  » บริการ ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม 7 วัน เพื่อลดชั่วโมง Downtime ของโรงงาน ทาง AJMS มีพร้อมทั้ง คน อุปกรณ์ และ
     ความชำนาญ
 
  » วิศวกรมากด้วยประสบการณ์ และ ความชำนาญในการให้คำปรึกษาในเรื่องสายพานและคอนเวเยอร์ต่างๆเกือบทุกชนิด

  » Up Grade Conveyor ทุกชนิด 

  » บริการเปลี่ยน เพรา มอเตอร์ แบร์ริ่ง ต่างๆ 

  » ปรับปรุงโครงสร้างคอนเวเยอร์ต่างๆที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพดี

  » จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน สำหรับ สายพานโมดูล่าร์และอื่นๆ ทุกชนิด 
 
  » บริการซ่อมบำรุงสายพานให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าไม่มีเศษสายพานปนไปกับผลิตภัณฑ์ใดใด
 
     
     
 
         
                 
                 
 
 
     
 
     
 
     
Current Pageid = 223