Product S100
 Product S200
 Product S400
 Product S900
 Product S1100
 Product S1200
 Product S1400
 Product S1500
 Product S1600
 Product S1700
 Product S2200
 Product S2400
 Product S2700
 
   :: สินค้า (Product) ::
 
สายพานซีรี่ส์ 2700 ช่วงข้อปิด 2 นิ้ว (50.8 มม.)
 
 
 สไปราลอกซ์ รัศมีโค้ง 1.6
 
 สไปราลอกซ์ รัศมีโค้ง 2.2
 
         
 
 
 
         
 
 เฟืองขับ พลาสติก

ขนาดเริ่มต้น
8 ฟัน 5.2 นิ้ว (132 มม.)  " 10 ฟัน 6.5 นิ้ว (165 มม.)
 
 โอเวอร์แลปปิงไซด์การ์ด

ขนาดความสูง 
0.50 นิ้ว ( 12.7 มม.) " 1.00 นิ้ว (25.4 มม.)
 
         
 
 
 
         
 
 ยูนิเวอร์แซลไซด์การ์ด

ขนาดความสูง
0.50 นิ้ว (12.7 มม.)
1.00 นิ้ว (25.4 มม.)
2.00 นิ้ว (50.8 มม.)
     
         
 
     
 

 
       
Current Pageid = 216