Product S100
 Product S200
 Product S400
 Product S900
 Product S1100
 Product S1200
 Product S1400
 Product S1500
 Product S1600
 Product S1700
 Product S2200
 Product S2400
 Product S2700
 
   :: สินค้า (Product) ::
 
สายพาน ซีรี่ส์ 1600 ช่วงข้อปิด 1.00 นิ้ว (25.4  มม.)
 
 
 โอเพนฮินจ์แฟลตทอป
 
 นับทอป
 
         
 
 
 
         
 
 เฟืองแบบหล่อชนิด อีซี คลีน

ขนาดเริ่มต้นอยู่ที่
6 ฟัน 2.0 นิ้ว (51 มม.) " 10 ฟัน 3.2 นิ้ว (81 มม.)
12 ฟัน 3.9 นิ้ว (99 มม.) "  20 ฟัน 6.4 นิ้ว (163 มม.)
 
 เฟืองแบบแองเกิล อีซี คลีน

ข้อมูลเฟืองแบบ แองเกิล อีซี คลีน ขนาดเริ่มต้นที่
20 ฟัน 6.4 นิ้ว (163 มม.)
 
         
 
 
 
         
 
 ไฟลท์ฐานโอเพนฮินจ์แฟลตทอป (ไม่ติด )

ข้อมูล ไฟลท์ฐานโอเพนฮินจ์แฟลตทอป (ไม่ติด)
4.0 นิ้ว (102 มม.)
     
         
 
     
 

 
       
Current Pageid = 212