Product S100
 Product S200
 Product S400
 Product S900
 Product S1100
 Product S1200
 Product S1400
 Product S1500
 Product S1600
 Product S1700
 Product S2200
 Product S2400
 Product S2700
 
   :: สินค้า (Product) ::
 
สายพาน ซีรี่ส์ 1400 ช่วงข้อปิด 1 นิ้ว (25.4 มม.)
 
 
 แฟลตทอป
 
 แฟลตฟริคซันทอป
 
         
 
 
 
         
 
 สแควร์แฟลตฟริคชันทอป
 
 รลเลอร์ทอป
 
         
 
 
 
         
 
 โอวอลฟริคชันทอป
 
 เอ็มเบดไดมอนด์ทอป
 
         
 
 
 
         
 
 เฟืองขับเป็นเฟืองพลาสติก

ข้อมูลเฟืองพลาสติกขนาดเริ่มต้นอยู่ที่
12 ฟัน 3.9 นิ้ว (99 มม.)" 18 ฟัน 5.7 นิ้ว (145 มม.)
24 ฟัน 7.7 นิ้ว (196 มม.)
 
 เฟือง ไนลอนได้ FDA ชนิดแยกส่วน

ข้อมูลเฟืองไนลอนได้ FDA ชนิดแยกส่วน มีขนาดเริ่มต้นอยู่ที่
16 ฟัน 5.1 นิ้ว (130 มม.) " 18 ayo  5.7 นิ้ว (145 มม.)
 
         
 
 
 
         
 
เฟืองโพลีพรอไพลีน คอมโพสิตชนิดแยกส่วน

ข้อมูลเฟืองโพลีพรอไพลีน คอมโพสิต ชนิดแยกส่วน มีขนาดเริ่มต้นอยู่ที่
18 ฟัน 5.7 นิ้ว (145 มม.) " 21 ฟัน 6.7 นิ้ว (170 มม.)
 
 เฟืองโพลียูรีเทน คอมโพสิต ชนิดแยกส่วน

ข้อมูลเฟือง โพลียูรีเทน คอมโพสิต ชนิดแยกส่วน มีขนาดเริ่มต้นอยู่ที่
31 ฟัน 9.9 นิ้ว (251 มม.)
 
         
 
 
 
         
 
 เฟืองพลาสติกชนิดแยกส่วน
     ข้อมูลเฟืองพลาสติกชนิดแยกส่วน
     ขนาดเริ่มต้นอยู่ที่
     16 ฟัน 5.1 นิ้ว (130 มม.)" 18 ฟัน 5.7 นิ้ว
     (145 มม.)
     21 ฟัน 6.7 นิ้ว (170 มม. )
     
         
 
     
 

 
       
Current Pageid = 210