Product S100
Product S200
Product S400
Product S900
Product S1100
Product S1200
Product S1400
Product S1500
Product S1600
Product S1700
Product S2200
Product S2400
Product S2700
   :: สินค้า (Product) ::
 
สายพานอินทราล็อกซ์ ซีรี่ส์ 400  ช่วงข้อปิด 2 นิ้ว (50.8 มม)
 
 ฟรัชกริด
 เรสริบ
   


   
 โอเพนฮินจ์ 
 แฟลตทอป
   


   
 นันสคิต
 โรลเลอร์ทอป
 


         
 
 ทราส์เวิร์สโรลเลอร์ทอป
 
 เฟืองขับ

เฟืองขับมีทั้งชนิดชิ้นเดียวและแยกส่วน ขนาดเริ่มต้นที่
6 ฟัน 4 นิ้ว (102 มม) 8 ฟัน 5.2" (132 มม) 10 ฟัน 6.4" (163มม)
12 ฟัน 7.8" (198 มม) และ16 ฟัน10.1"(257 มม)
 
         
 
 
 
         
 
ฟิงเกอร์ทรานส์เฟอร์เพลท

เพื่อป้องกันวัสดุล้ม ทำให้การถ่ายเทนุ่มนวลในขณะลำเลียงผ่านระหว่างสายพานกับเฟือง
     
         
 
     
 

 
       
Current Pageid = 204